PROIECT POR 2.2

 

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

” CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE A MOBILEI LA EURO MEGA SRL „

Denumirea beneficiarului: EURO MEGA SRL

Număr de referință: contract de finanțare nr. 2255/ 30.05.2018, cod SMIS 111653

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 20/01/2017; Data finalizării proiectului: 31/10/2020; Perioada de implementare: 46 luni

Valoarea totală a proiectului: 15.844.117,96 LEI din care valoarea eligibilă a proiectului este de 7.138.137,15 lei, iar finanțarea nerambursabilă 4.512.693,85 lei, unde 3.835.789,77 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR și 676.904,08 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității întreprinderii EURO MEGA SRL, prin investiții ce au ca scop dezvoltarea activității de producție in domeniul fabricării de mobila, identificat ca sector competitiv in Strategia Naționala pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul specific nr. 1: Dezvoltarea sectorului productiv al întreprinderii prin extinderea capacității de producție, inovarea produselor si proceselor

Obiectivul specific nr. 2: Asigurarea calității produselor la cele mai înalte standarde si recunoașterea acestora la nivel internațional

Obiectivul specific nr. 3: Accelerarea procesului investițional prin valorificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile.

Rezultatele proiectului:

Rezultat 1 ( corespunzator obiectiv 1 )

– 1 unitate de productie construita

– Masina debitat PAL – 1 buc.;

– Masina de cantuit drept – 1 buc.;

– Masina de cantuit rotund – 1 buc.;

– Masina CNC – 1 buc.;

– Masina de confectionat plasa de arcuri – 1 buc. ;

– Linie automata de productie saltele – 1 buc.

– Software integrat – 1 buc.

– Sistem fotovoltaic – 1 buc.

– 1 produs inovativ

– 1 proces inovativ

Rezultat 2 (corespunzator obiectiv 2 )

– 1 sistem de management ISO 9001

– 1 sistem de management ISO 14001

– 1 produs certificat

– 1 Participare la un Targ International

Rezultat 3 (corespunzator obiectiv 3 )

1 Proiect elaborat si implementat in conformitate cu cerintele Programului POR 2014 – 2020

Locul de implementare al proiectului: Localitatea Ghergani, Oraș Răcari, Strada Ion Ghica, Nr. 240B, Județul Dâmbovița.

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 2080/ 16.05.2018

Obiectul contractului de achiziție

Procedura de achiziție

Valoarea contractului de achiziție

Data semnării contractului

1. PROCONSULT SRL
  • Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri
  • Servicii de consultanță în managementului proiectului

conform cerințelor Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 2016. 445.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

16.02.2017
2. ALL ELECTRICS 95 SRL
  • Elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.
ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 130.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 14.02.2017
3. ALL ELECTRICS 95 SRL
  • Elaborare proiect tehnic si detalii de executie
ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 78.700,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 14.02.2017
4. ARGUMENTUL CULTURAL S.R.L
  • Publicarea unui anunt de presă privind debutul proiectului în Gazeta Dâmboviței, varianta on-line, pe site-ul www.gazetaDambovitei.ro
ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 300,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 04.06.2018
5. PRELATE COPERTINE DG S.R.L.
  • panou temporar  – 1 bucata
  • placă permanentă – 1 bucată
ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 2.270,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 05.06.2018


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


www.inforegio.ro           |           facebook.com/inforegio.ro